Hvor viktig er egentlig det du spiser? Får vi i oss nok næringstoffer med "vanlig" norsk kosthold?

Hvilken mulighet har du til selv å påvirke de livsfaktor som kan ha innflytelse på din egen helse?

Hvilken endringer i livstil kan ha størst innvirkninger på din helse?

Hva er "jåleri og fusk" og hva er ekte vare? Er supermat f.eks. genuint bra?

Hvilke produkter gjør mer skade enn gavn?

Hva bør vi se etter i et produkt som angivelig skal styrke helsen?

Det er slike temaer jeg etter hvert ønsker å belyse her på nettsiden min.

Vi er alle på hver vår "helsevei" det er veldig ulikt hvor bevisste vi er indiduelt på vårt personlige

ansvar i forhold til hvordan vi har det. Jeg er overbevist om at vi ved å ha et bevist og aktivt forhold

til kosthold, ernæring, trening, mental trening, avgiftning og det å begrense miljøpåvirkninger av

belastende art kan innvirke sterkt positivt til at vår helse blir bedre og at det har vesentli mye å si for

livskvaliteten og vitalitet.

Under finner du nettsiden sin facebookside. Klikk liker og deretter velg "få varsler" (hvordan se her):